Hukuk alanları

Temel yetkinliğimizi uzun yıllardır, özellikle uluslararası bağlamı olan hukuki meseleleri olmak üzere ticaret hukuku, ekonomi hukuku ve medeni hukuk teşkil etmektedir.

Çalışmamızın odak noktası, yapıcı bir danışmanlık hizmetinin yanı sıra hukuksal sorunların derinlemesine analiz edilerek etkin bir şekilde çözülmesidir.
Uyuşmazlıkları erken bir aşamada önlemeye ve çözümlemeye çalışmaktayız. Buna rağmen mahkemede görülen bir dava söz konusu olduğunda, menfaatlerinizi yetkin ve kararlı bir şekilde savunmaktayız. Tüm ortaklarımız gerek Alman gerekse yurtdışı mahkemeler nezdindeki davalarda uzun yılların tecrübesine sahiptir.

Tesis yapımı

Tesis ve makine yapımı alanında faaliyet gösteren şirketlere, üreticilere, tedarikçilere, proje geliştiricilerine ve inşaat şirketlerine disiplinler ötesi, özellikle uluslararası bağlamı olan tüm hukuki meselelerinde danışmanlık yapmaktayız.

İş hukuku

Şirketinize bireysel ve toplu iş hukuku konularında danışmanlık yapmaktayız. Bu hizmetimiz gerek Alman gerekse uluslararası şirketlerin yönetimlerine sunduğumuz danışmanlığı kapsamaktadır. İlgili konularda yetkin bir şekilde yanınızda yer almaktayız.

Gayrimenkul hukuku

Profesyonel ve kapsamlı bir danışmanlıkla, örneğin davalar kapsamında oluşabilecek gereksiz masrafların önlenmesi mümkün olur. Danışmanlık hizmetimizi bireysel isteklerinize göre hesaplamaktayız.

Uluslararası miras hukuku

Yabancı hukukun belirlenmesi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bununla bağlantılı olan tüm hukuki meselelerin açıklığa kavuşturulması, hukuk büromuzun uzmanlık alanlarından biridir. Buna ek olarak yararlanabileceğimiz geniş bir ilişkiler ağına sahibiz.

Şirketler hukuku

Amacımız gerek ulusal gerekse sınır ötesi yatırımlar konusunda uzmanlaşmış avukatlardan yararlanarak vergisel etkiler de dâhil olmak üzere entegre ve kapsamlı bir danışmanlık sunmaktır.

Ticaret hukuku

Temel yetkinliğimizi uzun yıllardır ulusal ve uluslararası ticaret hukuku, özellikle Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi teşkil etmektedir. Ticaret hukuku uzmanlarımız 1950 yılından bu yana her sektörden şirketlere danışmanlık yapmaktadır.

Tahsilat

Başarılı bir tahsilat, ödeme gücünüz ve dolayısıyla şirketinizin devamını güvenceye almaktadır. Bu husus da bu alanı konunun uzmanlarına emanet etmek için yeterli nedendir. Bu konuda uzmanlaşmış bir tahsilat ekibini hizmetinize sunmaktayız.

Dava takibi

Gerek yargılama gerekse tahkim sürecinde etkili bir dava takibi, uzun yıllarda uzmanlık alanımızdır! Yaklaşımımız, hakkınızı etkin bir şekilde ararken öncelikle davadan kaçınmak yönündedir.

Sözleşme hukuku

Uzun yıllar boyunca sözleşme hukukunun tüm alanlarında tecrübeler edindik. Bu nedenle özel hukuk alanlarında da yapılacak sözleşmelerin tasarlanması ve şekillendirilmesi konusunda müvekkillerimize destek verebilecek durumdayız.

Satış hukuku

Deneyimli satış hukuku uzmanlarımız, 1953 yılından bu yana her sektör ve ölçekten şirketlere satış organizasyonu ile ilgili tüm konularda ve gerek distribütörler gerekse müşterilerle olan ihtilaflarda danışmanlık yapmaktadır.

Sigorta hukuku

Coeler Legal olarak uzun yıllardır sigorta hukuku kapsamında hem sigorta şirketleri hem de sigortalılar adına adli ve mahkeme dışı faaliyetlerde bulunmaktayız. Bu nedenle her iki tarafı tanımaktayız.

Diğer hukuk alanları

Diğer hukuk alanlarında da size kapsamlı bir danışmanlık sunabilecek durumdayız, örneğin:

İmar hukuku
İtalyan hukuku

Uygulama birimleri

Müvekkillerimizin gereksinimlerine uygun olarak danışmanlarımızın yetkinliklerini uygulama birimleri hâlinde topladık. Bu şekilde disiplinlerarası ve son derece uzmanlaşmış uyuşmazlık çözümleme ve danışmanlık ekiplerinin en kısa sürede göreve hazır olduğunu sağlamaktayız. Bu özellikle, sayelerinde dil engeli olmadan uluslararası meslektaşlarımızdan yararlanabileceğiniz İtalya, Fransa ve Türkiye birimlerimiz için geçerlidir.

  • Tesis yapımı / Hak talebi yönetimi (Claim Management)
  • Satış/Distribütörlük
  • Uyuşmazlık çözümlemesi
  • İtalya masası
  • Fransa masası
  • Türkiye masası
  • Şirket yönetimi